Filosofiske betraktninger rundt Små Hytter

Filed under: Filosofiske betraktninger — Solveig Egeland november 8, 2009 kl. 12:40

Stillhet

vær stille

og du vil etterhvert

høre hvordan

naturen synger til deg

Jeg ønsker med kunstinstallasjonen Små Hytter å hylle det enkle, det nære og det ekte. Verdier som ligger i ryggmargen til de fleste av oss, men som kanskje har kommet litt bort i all vår velstand og overisolerte vegger. Noen steder har veggene blitt så tykke at vi ikke hører vinden. Eller lukter sjøen. Vår største utfordring er å finne tilbake til oss selv, til det enkle, det ekte – hanke inn sjela. – Solveig Egeland

Husk at det skal lite til å skape et lykkelig liv» – Marcus Aurelius

«stillhet er en måte den frie natur taler til oss ved å tie..» Nils Faarlund